Laurens Lyceum

HAVO, Atheneum, Gymnasium
Laurens Lyceum
"Liever Laurens! Meer dan onderwijs"
Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: waardevolle woorden voor het Laurens Lyceum. We kunnen samen veel bereiken als school, leerlingen en ouders samenwerken. Het flexrooster geeft ons de mogelijkheid om differentiatie, remediëren, verrijking, activerende werkvormen, mentorbegeleiding en leren studeren te bundelen tot een compleet geïntegreerd didactisch concept voor al onze leerlingen.
Lesprogramma
Het Laurens Lyceum is een school waar je een havo- , atheneum-, of gymnasiumdiploma kunt halen. Als je je aanmeldt bij het Laurens, dan zijn er vier opties: je kunt naar de Havo- brugklas, de H/V-brugklas, de Vwo-Academie met extra vakken als science en filosofie of naar het gymnasium als Latijn en klassieke cultuur jouw hart sneller doen kloppen. We werken met een uniek lesrooster: het flexmodel, met flexuren, waardoor we een (t)huiswerkarme school zijn en alle leerlingen persoonlijke onderwijsondersteuning krijgen. Daarnaast hebben we een eXpert aanbod: Dans, Sport, Science, Theater (zang en spel) Kunst, Muziek en Mode&Design, Spaans, Debat en nog veel meer. Mogelijkheden genoeg dus om je een steeds concreter beeld van jouw toekomst te vormen. Zie ook onze website onder groep 8.
Bijzonderheden
  • Een kleine, veilige, prettige school in Hillegersberg, met aandacht voor jou.
  • Tijd en ruimte om je te ontwikkelen door de verschillende startsituaties: Havo, H/V, Vwo-Academie, gymnasium.
  • Een uniek lesrooster, (t)huiswerk-arm, dagelijks extra studie- en vakondersteuning.
  • Niet alleen aandacht voor prestaties, maar ook voor gezelligheid en leren (samen)leven.
  • Het eXpert aanbod biedt de mogelijkheid om je talenten te ontdekken.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de website van school.