Klachten

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over een school. In de meeste gevallen volstaat een gesprek met diegene tegen wie de klacht zich richt om het probleem op te lossen. Als u er op deze manier niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Elke school heeft een klachtenregeling waarin beschreven staat hoe het op de school is geregeld als er sprake is van een klacht: waar kunt u de klacht indienen, wie neemt de klacht in behandeling, binnen hoeveel tijd krijgt u antwoord, wat u kunt doen als u niet tevreden bent met het antwoord? Elke school is ook bij wet verplicht een klachtencommissie te hebben of aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. De klachtencommissie heeft altijd een onafhankelijk voorzitter.

Meer over de klachtenregeling leest u in de schoolgids van de school.