Juliana

VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO
Juliana
"Excellent (t)huiswerkvrij onderwijs"
Excellent (t)huiswerkvrij onderwijs. Op Juliana kunnen leerlingen een vmbo-diploma halen voor de theoretische leerweg of de gemengde leerweg. In de derde klas kunnen leerlingen binnen de gemengde leerweg een keuze maken uit twee richtingen, namelijk economie & ondernemen of zorg & welzijn. Op onze school zitten ook leerlingen, die door leerachterstanden extra ondersteuning nodig hebben. Juliana heeft ongeveer 400 leerlingen. Een goede sfeer is de basis voor goede resultaten. Daarom is Juliana een school waar orde en regels belangrijk zijn. We zijn een kleine school; de kinderen kennen elkaar en de docenten kennen alle kinderen. Samen maken we onze school tot een plaats waar je zowel leert als plezier hebt met elkaar
Lesprogramma
Op Calvijn Juliana doen de leerlingen al hun huiswerk op school. Elke schooldag begint met een uur huiswerk maken en leren onder begeleiding van een docent. Op sommige dagen is het laatste lesuur ook een huiswerkuur. De leerlingen hebben elke schooldag gemiddeld anderhalf uur de tijd om hun huiswerk te maken en te leren. Ook verslagen en computeropdrachten maken zij op school.Al vanaf de brugklas krijgen leerlingen extra uren les in de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen. Daarmee vergroten we de kans dat de leerlingen in de vierde klas slagen voor hun examen. De leerlingen krijgen van school een eigen laptop in bruikleen. Die gebruiken zij regelmatig tijdens lessen en huiswerkuren. We maken tijdens de lessen afwisselend gebruik van boeken of een digitale methode.
Bijzonderheden
  • Thuis geen huiswerk
  • Een kleine veilige school
  • Een hoog slagingspercentage
  • titel 'Excellente school door het ministerie van OC&W sinds 2012
  • titel 'Veilige school' door gemeente Rotterdam
Aanmelding en toelating
Procedure aanmelding schooljaar 2019-2020: · Het aanmelden van leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 verloopt conform de Rotterdamse Plaatsingswijzer. · Wij hanteren de volgende voorrangsregels: 1) Leerlingen waarvan bij aanmelding een broer of zus leerling is van Calvijn Juliana 2) Leerlingen die zich aanmelden met een LWOO indicatie of een andere ondersteuningsbehoefte waarvan de aanmelding loopt via het zorgteam. Dit betreft maximaal 10 van de 108 beschikbare plaatsen. · Als u het definitieve adviesgesprek met de groepsleerkracht heeft gevoerd en u het aanmeldingsformulier met de “unieke code “ heeft  ontvangen, kunt u vanaf dinsdag 5 maart met dit formulier naar school komen om bij mevr. Bierenbroodspot of mevr. Breur een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.  · Deze gesprekken zullen plaats vinden tussen woensdag 6 maart en vrijdag 15 maart. · Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een kennismakingsgesprek en het adviesformulier bij ons is ingeleverd, kijken wij of uw kind toegelaten kan worden op Calvijn Juliana. Tevens is dit de bevestiging van aanmelding. Het aanmeldnummer staat vermeld op de afsprakenkaart.  · Indien nodig nemen wij contact op met de basisschool. · Mocht uw kind niet toelaatbaar zijn op basis van de onderwijskundige gegevens laten wij u dit zo snel mogelijk weten. · Uiterlijk 5 april zullen zowel u (de ouders / verzorgers) als de basisschool worden geïnformeerd over het genomen plaatsingsbesluit.  · Aansluitend aan de aanmeldingsperiode zullen wij met de basisschool een afspraak maken voor de warme overdracht.