Internationale schakelklassen

Sommige kinderen zijn pas in Nederland en spreken nog (bijna) geen Nederlands. Toch moeten deze kinderen naar school. Dat is geen probleem: in Rotterdam is een aantal klassen op 'gewone' scholen ingericht voor kinderen die kort in Nederland zijn.

Dit zijn de Internationale schakelklassen (ISK) binnen het voortgezet onderwijs. In een ISK-klas volgt het kind een intensief taalprogramma. Wanneer het kind voldoende Nederlands spreekt en schrijft, gaat hij of zij naar een ‘gewone’ klas in het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs in Nederland heeft verschillende niveaus van onderwijs. Om te weten op welk niveau het kind kan instromen, worden tests afgenomen. Dat gebeurt door medewerkers van Koers-VO, het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Het gaat om een intelligentietest en om een rekentest. Daarna volgt een advies en worden ouders verwezen naar één van de vijf scholen met een Internationale Schakelklas: Wolfert College, Carré College (beide in Rotterdam-Noord), RVC De Hef, Zuiderpark en Olympiacollege (alledrie in Rotterdam-Zuid).

Voor meer informatie of het aanmelden van leerlingen voor een internationale schakelklas kunt u contact opnemen met dhr. Kees Blaauw van het samenwerkingsverband Koers VO:

Dhr. Kees Blaauw
010 - 484 25 76
blaauw@koers-vo.nl
http://www.koersvo.nl/