HPC Centrum

Praktijkonderwijs
HPC Centrum
"Talent in Praktijk!"
Ons uitgangspunt is het talent van de leerling. Als een leerling weet wat hij echt wil en kan, is hij gemotiveerd om zich daarvoor in te zetten. Wij begeleiden onze leerlingen bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Een goede relatie en communicatie met ouders vinden we heel belangrijk en is een voorwaarde. Onze leerlingen krijgen les in een kleine groep, op hun eigen niveau en hebben een mentor. Samen met de mentor en de ouders maakt de leerling zijn Individueel Ontwikkelplan. De resultaten van dit Individueel Ontwikkelplan legt de leerling vast in zijn portfolio. Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om erkende diploma's- (zoals Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels etc.) en erkende branchecertificaten (zoals VCA, heftruck, lassen, winkelmedewerker etc.) te behalen.
HPC Centrum
Lesprogramma
Stages spelen een zeer belangrijke rol in ons onderwijs. Tijdens de stages ontdekken de leerlingen waar ze goed in zijn en wat ze nog willen/moeten leren. Leerlingen lopen interne- en externe stages bij allerlei bedrijven en instellingen. Er is een intensief samenwerkingsverband met het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met HAGO Zorg in het Erasmus MC. De leerlingen worden opgeleid tot facilitair medewerkers, waarbij zij erkende diploma's en certificaten behalen. Maar ook binnen de metaalsector, groen, logistiek. Hierdoor worden de kansen op een betaalde baan vergroot. In het 5de leerjaar wordt er geleidelijke overstap gemaakt van stage naar werk. Hier spelen onze eigen jobcoaches een belangrijke rol in. Wij blijven de leerlingen nog minimaal 2 jaar volgen en/of begeleiden na hun schoolloopbaan. Ons doel is toeleiden naar een betaalde arbeid.
Bijzonderheden
  • Iedere leerling krijgt persoonlijke en vaste begeleiding.
  • Ouders worden nadrukkelijk bij het leerproces van de leerling betrokken.
  • We zijn gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en persoonlijkheid.
  • Alle lessen die we geven zijn zoveel mogelijk gericht op het leren in de echte wereld.
  • Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid de school te verlaten met een diploma Nederlands, Rekenen/Wiskunde en/of verschillende branchecertificaten, waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).