Horeca Vakschool Rotterdam

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO
Horeca Vakschool Rotterdam
"Aandacht voor het ambacht!"
De Horeca Vakschool Rotterdam is een vmbo-school voor basis, kader én kader-plus (kader met 4 vakken op tl) in een 'heerlijke' ambiance van de Horeca en Bakkerij. Via de vakopleidingen richt de vakschool zich met name op de leerlingen uit groep acht van de basisschool die nu al weten waar ze vakbekwaam in willen worden. De HVsR verzorgt vakopleidingen voor kok, gastvrouw, gastheer, banketbakker en broodbakker. Met je vmbo-vakdiploma behaal je daarna in 1 jaar (via Zadkine) ook nog het mbo2-vakdiploma. Kortom, vakbekwaam én goed voorbereid op de mbo-2/3/4 opleidingen.
Horeca Vakschool Rotterdam
Lesprogramma
In de leerjaren 1 en 2 komen naast de algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, ict, science, mens & maatschappij etc. met nadruk ook de beroepsgerichte vakken in praktijk en theorie aan bod. Via beroepsgerichte thema's worden de algemene vakken betrokken in het vakonderwijs. In leerjaar 3 wordt een keuze gemaakt uit de vakrichtingen Horeca, Bakkerij of Hospitality. In het 5e leerjaar kies je definitief voor één van de vakopleidingen (kok, bakker, hostess etc.) op mbo-2 niveau. In het 4e leerjaar wordt ook nog het vmbo-diploma behaald.
Bijzonderheden
  • Vanaf de eerste les in het eerste jaar aan de slag met het ambacht.
  • Doorlopende leerlijn t/m mbo-2 in één en dezelfde vertrouwde, veilige leeromgeving.
  • Mogelijkheid tot instromen begin derde leerjaar van de vakopleidingen.
  • Uiterst moderne keuken, restaurant, bakkerij en computerfaciliteiten.
  • Geslaagd? Dan ben je goed voorbereid én Vakbekwaam!
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).