Het Praktijkcollege Charlois ( HPC Charlois )

Praktijkonderwijs
Het Praktijkcollege Charlois ( HPC Charlois )
"Jouw stap naar de echte wereld"
Het Praktijkcollege Charlois is een kleine school waar je gezien wordt. Wij vinden het belangrijk dat jij het naar je zin hebt. Dan kun je beter en gemotiveerd aan het werk. Onze school is prachtig verbouwd, heeft mooie open leerpleinen, veel computers en laptops, een fraaie aula en moderne lokalen, betrokken en leuke medewerkers.Op onze school voel je je snel thuis. De school kent een goed begeleidingssysteem van mentoren en ondersteuners. Samen met jou en je ouders maken wij van je schooltijd een succes! Gaat het heel goed bij ons op school dan kun je in de bovenbouw via een speciale route naar het mbo. Dit kan ook bij ons op school en dat is voor veel leerlingen prettig.
Het Praktijkcollege Charlois ( HPC Charlois )
Lesprogramma
Op school doen wij er alles aan om jou goed voor te bereiden op een baan. Je krijgt dus veel praktijkvakken en daarnaast ook nog taal en rekenen. Ook volg op school je lessen in sociale- en werknemersvaardigheden. In de eerste klas gaan de leerlingen op interne stage binnen school. Een voorbeeld hiervan is de interne stage in de aula-keuken. Zo maak je kennis met vaardigheden die je later in de echte praktijkwereld nodig hebt. Op onze school heeft elke leerling een eigen leerroute. Dat betekent dat je individueel leert. Drie keer per jaar praten jij en je ouders met je mentor over waar jij aan wil werken voor je toekomst. Je kunt binnen en buiten onze school jouw talenten maximaal ontwikkelen. Op onze school tel je mee!
Bijzonderheden
  • Samen zorgen we voor een veilige school waar je kunt leren, werken en plezier kunt hebben.Kortom een school die je wilt beleven.
  • De combinatie van praktijk en leren in de echte wereld geeft veel ruimte aan de ontwikkeling van jouw talenten.
  • Moderne en toffe school waar je je snel thuis voelt en uitgedaagd wordt om te leren.
  • Doe je het goed dan kun je bij ons verder leren voor mbo-1.
  • Jouw stap naar de echte wereld
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).