Het Praktijk College Zuidwijk

Praktijkonderwijs
Het Praktijk College Zuidwijk
"Wij weten dat je het kan!"
Wat is jouw talent? Wat is jouw droombaan? Wij gaan samen met jou op ontdekkingstocht. Maar, wat hebben we daarvoor nodig? PLEZIER Wij willen dat je iedere dag met plezier naar school gaat. Zonder plezier, geen motivatie. AANDACHT Jij start en eindigt iedere dag bij je mentor. Samen met je mentor en ouder(s)/verzorger(s) stippel je je eigen plan uit. MAATWERK Het onderwijs is zo ingericht dat jij op je eigen niveau en in je eigen tempo aan jouw plan werkt. Heb je extra ondersteuning nodig? Wij helpen je! WERKEN(D) LEREN Je leert door te doen! Niet alleen in het klaslokaal, maar vooral in de praktijk, in een echt bedrijf of instelling! KEUZEVRIJHEID Tijdens de keuze-uren bepaal jij, welk vak je volgt.
Het Praktijk College Zuidwijk
Lesprogramma
Wij werken niet in leerjaren, maar in fasen. In fase één, de zelfredzaamheidsfase, leer jij hoe je voor jezelf en voor anderen moet zorgen. In fase twee, de beroepsoriëntatie-fase, onderzoek je in welke sector; retail & verkoop, horeca, techniek of zorg & welzijn, je zou willen werken. En, in de laatste fase, de beroepsgerichte fase, gaan we voor het echte werk! Je doet ervaring op in de praktijk en op school kun jij jouw branchediploma’s halen. In alle fasen krijg je naast de praktijkvakken ook vakken als Nederlands, rekenen, burgerschap, sport & spel en keuze-uren. Alle resultaten verzamel je in jouw portfolio, zodat jij aan de eindstreep je PRO-diploma kunt halen. Naast het PRO-diploma, kun je ook het MBO-1 diploma bij ons op school halen.
Bijzonderheden
  • Iedere leerling krijgt persoonlijke en vaste begeleiding.
  • Ouders worden nadrukkelijk bij het leerproces van de leerling betrokken.
  • We zijn gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid en persoonlijkheid.
  • Alle lessen die we geven zijn zoveel mogelijk gericht op het leren in de echte wereld.
  • Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid de school te verlaten met een startbewijs MBO en /of verschillende branchecertificaten, waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.Bij de eindstreep krijgen de leerlingen diploma Praktijkonderwijs
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).