Het Passer College

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO, Praktijkonderwijs, HAVO, Atheneum
Het Passer College
"Als het om onderwijs draait!"
Het Passer College is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende problematiek zoals een Austisme Spectrum Stoornis of angsten. Er wordt onderwijs geboden, afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling en gericht op maatschappelijke participatie, werk en vervolgonderwijs. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin het kind ondanks zijn beperkingen, zelf grip krijgt op de omgeving op school en thuis. De kerndoelen van het regulier voortgezet onderwijs worden nagestreefd. De leerwegen zijn praktijkgericht onderwijs, van vmbo basisberoepsgericht tot de theoretische leerweg, HAVO en VWO. De school leidt op tot diplomering.
Het Passer College
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).