Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen

HAVO, Atheneum, Gymnasium
Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen
"Voor creatieve, nieuwsgierige leerlingen met lef!"
Een creatieve en kleurrijke school in het hart van Rotterdam met drie bijzondere richtingen: kunst, wetenschap en ondernemen. Een havo/vwo voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in beeldende kunst, architectuur, design, werktuigbouwkunde, de medische wereld, ondernemerschap, leiderschap en internationale contacten.
Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen
Lesprogramma
Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen heeft een brugperiode van twee jaar. Na klas twee vindt de splitsing plaats in havo en vwo. Aan de hand van de bevorderingsnormen wordt er bepaald of een leerling in havo of vwo wordt geplaatst. Alle klassen hebben een mentor. Alle leerlingen krijgen naast de bekende vakken zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde, 5-6 jaar lang 10 uur per week les in vakken die met beeldende vormgeving, wetenschap en ondernemen te maken hebben. Denk hierbij aan vakken zoals tekenen, 3D, digitale media, mode, filosofie en bij wetenschap en ondernemen ben je bezig met onderzoek rondom licht, dieren-studie of het doen van proeven, economie, reclame, Chinees en het maken van ondernemingsplannen.
Bijzonderheden
  • Gevestigd in het voormalige St Franciscus College, de unieke monumentale uitstraling past bij het karakter van onze school.
  • Een bijzonder onderwijsconcept: alle kunst-, wetenschaps- en ondernemen-vakken worden in de onderbouw thematisch aangeboden.
  • Veel buitenschoolse activiteiten: bezoek aan kunstinstellingen, bedrijven, hogescholen en sportactiviteiten.
  • Een nieuwe, unieke school met prikkelend en betekenisvol onderwijs en een goede voorbereiding op vervolgstudies in het HBO en WO
  • Sinds 2014 een samenwerking met Het Lab Rotterdam.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).