Havo/vwo voor Muziek en Dans

HAVO, Atheneum
Havo/vwo voor Muziek en Dans
"Je muziek- of danslessen gewoon op school volgen!"
De Havo/vwo voor Muziek en Dans is een kleine, overzichtelijke, goed georganiseerde school die een hoog onderwijsrendement kent en wordt gekenmerkt door een informeel karakter. Zij biedt een aangename, veilige en inspirerende omgeving waar beginnende musici/dansers en professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar respecteren. En plezier hebben met elkaar. Ongeveer 200 leerlingen uit het hele land krijgen hier les. De opleiding is bedoeld als voorbereiding op een studie aan een conservatorium of dansacademie. Het bijzondere van deze school is dat de leerlingen de muziek- of danslessen volgen binnen het normale dagelijkse rooster, zoals ze de lessen van de overige vakken volgen. Om de leerlingen podiumervaring te laten opdoen, vinden geregeld optredens en voorstellingen plaats.
Havo/vwo voor Muziek en Dans
Lesprogramma
De school heeft twee brugklassen (één muziekklas en één dansklas) en één brugjaar. De leerlingen van de Havo/vwo voor Muziek en Dans worden intensief begeleid door muziek- en dansdocenten van Codarts. Daarnaast heeft elke klas een eigen klassenmentor en zijn er zorgcoördinatoren voor onder- en bovenbouw.
Bijzonderheden
  • School huist in hetzelfde gebouw als Codarts (hogeschool voor de kunsten)
  • Leerlingen krijgen hun muziek- en danslessen van Codarts-docenten
  • School kent het profiel Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij
  • Leerlingen maken geregeld culturele excursies
  • School vraagt jaarlijkse ouderbijdrage, onder meer voor het mogelijk maken van muziekoptredens en dansvoorstellingen
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).