Havo en vwo

Havo
Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met goed gevolg zijn doorlopen, kan uw kind ook doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding van het mbo.

Vwo
Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Er wordt examen gedaan in tenminste één klassieke taal. Op het atheneum wordt soms Latijn gegeven als keuzevak.

Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo) op een universiteit. Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren van het vwo met goed gevolg zijn doorlopen, kan uw kind ook doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding van het mbo.

Vier profielen in havo en vwo
In het havo en het vwo kan uw kind kiezen uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat uw kind voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool (hbo) of universiteit (wo).
  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.
Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan uw kind gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot de mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.