GSR - voortgezet onderwijs voor en door christenen

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
GSR - voortgezet onderwijs voor en door christenen
"Elke leerling is uniek!"
De GSR is een school voor en door christenen. Het onderwijs ligt in het verlengde van de opvoeding thuis. Dit komt niet alleen terug in de dagopening maar in het complete plaatje: de omgang met elkaar en het werken met de gaven die iedereen gekregen heeft. We zien dat als een mooie en verantwoordelijke taak. Het VMBO heeft grotendeels een aparte afdeling binnen onze school waarbij een kleine groep docenten de leergebieden verzorgt. In HAVO/VWO wordt met (vakoverstijgende) projecten gewerkt. De hoofdvestiging is in Rotterdam, er is ook een vestiging in Rijswijk.
GSR - voortgezet onderwijs voor en door christenen
Lesprogramma
De GSR kent in de brugklas drie verschillende afdelingen: VMBO, HAVO en VWO (Atheneum en Gymnasium). De leerlingen worden, mede op grond van het schooleindonderzoek en het advies van de basisschool, op het meest passende niveau geplaatst. In het brugjaar wordt, op grond van het functioneren en de behaalde resultaten, een definitieve keuze gemaakt uit de verschillende opleidingen. Wij bieden de mogelijkheid voor VMBO (beroepsgericht en gemengde leerweg: sector economie; theoretische leerweg: alle sectoren), HAVO, Atheneum en Gymnasium.
Bijzonderheden
  • Regelmatig organiseren we informatieavonden voor ouders/leerlingen voor persoonlijk contact en bij diverse keuzemomenten.
  • Mentoren en decanen voor persoonlijke begeleiding.
  • Excursies in diverse leerjaren, waaronder een educatieve buitenlandse reis.
  • Actieve leerlingenvereniging organiseert uiteenlopende activiteiten.
  • Huiswerkinstituut in school.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).