Gratis schoolboeken

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmateriaal gratis beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke boeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen.

Scholen stellen ook gratis aangepaste schoolboeken beschikbaar: gesproken boeken, brailleboeken en vergrotingen. Deze boeken zijn er speciaal voor leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen of voor leerlingen met dyslexie.

Meer informatie over (gratis) schoolboeken en lesmatrialen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-met-gratis-schoolboeken-in-het-voortgezet-onderwijs