Grafisch Lyceum Rotterdam

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO
Grafisch Lyceum Rotterdam
"Enter the Creative World"
Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is een levendige scholengemeenschap in Rotterdam Noord en speelt een toonaangevende rol in de wereld van communicatie en media. Naast de mbo-opleidingen, heeft het GLR een innovatieve vmbo-afdeling: het VMBO voor Vormgeven en Media. Een brede, actieve opleiding die leerlingen een uitstekende basis biedt voor het mbo en de havo. Leerlingen bouwen een voorsprong op door hun kennis van en ervaring met media, computers, kunst, cultuur, nieuwe technologie. Het GLR is een kleinschalige school met ongeveer 500 leerlingen, waar veiligheid hoog in het vaandel staat. Ook heeft de school het predicaat Gezonde School.
Grafisch Lyceum Rotterdam
Lesprogramma
Op het vmbo doorloopt elke leerling eerst de onderbouw met vakken als Nederlands, Engels, Duits, kosmos, wiskunde, natuurkunde en biologie, Media, Vormgeven & ICT ( MVI) , drama en tekenen. De leerlingen gaan ook regelmatig in het productiehuis een T-shirt ontwerpen/bedrukken of een poster maken. Na de onderbouw kiezen ze een leerweg: bbl, kbl, gl of tl.
Bijzonderheden
  • Het VMBO voor Vormgeven en Media is een kleine, overzichtelijke en veilige school.
  • We hebben uitgebreide faciliteiten, zoals een eigen radiostation waar leerlingen radioprogramma‚Äôs maken en veel materiaal om een disco te organiseren.
  • De leerlingen werken op hun eigen Macbook die de school kosteloos ter beschikking stelt.
  • Tijdens de thuisbasisuren krijgen de leerlingen extra ondersteuning of juist extra verrijkingsactiviteiten ( graffiti, muziek, dans) aangeboden.Ook kan je in deze uren lekker aan de slag met je huiswerk.
  • Het GLR heeft een anti-pestbeleid en een uitgebreide zorgstructuur.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).