Gijsbert Karel van Hogendorp VMBO voor Business, Media & ICT

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL
Gijsbert Karel van Hogendorp VMBO voor Business, Media & ICT
"GKH laat leerlingen groeien"
GKH laat leerlingen groeien. Op de G.K. van Hogendorp worden interesses, talenten en vaardigheden van leerlingen verder ontwikkeld. Daarbij wordt gewerkt in een plezierige leeromgeving waar iedereen elkaar kent. Onze school valt op door het positieve contact tussen leerlingen, docenten en ouders. Het onderwijs is eigentijds en talentgericht. We stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen. De school is actief op het gebied van Internationalisering en Ondernemerschap. Hierdoor ontmoeten de leerlingen mensen in andere landen, leren leerlingen verschillende culturen kennen en zullen ze in praktijk een vreemde taal spreken. Speerpunten in ons onderwijs zijn extra aandacht en inzet op de leergebieden van taal en rekenen. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij een kwaliteitsschool zijn met al jaren een zeer hoog slagingspercentage.
Gijsbert Karel van Hogendorp VMBO voor Business, Media & ICT
Lesprogramma
In de brugperiode werkt de GKH met kerndocenten. Zij verzorgen het overgrote deel van het lesprogramma van een klas. Hierbinnen is er ook aandacht voor talent-ontwikkeling bij de i-Do activiteiten, zoals: muziek, film, theater, koken en sport. Hierdoor krijgt de kerndocent een goed beeld van de talenten en ontwikkelpunten van de individuele leerling. Daarnaast zorgt het werken met kerndocenten voor vaste lokalen, weinig leswisselingen, een stabiel lesaanbod en een vast aanspreekpunt voor ouders. Deze unieke vorm van onderwijs draagt bij aan een vloeiende overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Aan het eind van leerjaar 2 wordt advies gegeven over sector en leerweg niveau..
Bijzonderheden
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)
  • Elke dag een vaste begintijd (8.30 uur)
  • Internationalisering (ELOS)
  • Huiswerkbegeleiding in de klas
  • Geweldige opstroom!
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).