Extra zorg en begeleiding

EXTRA ONDERSTEUNING (ZORG)

Als de basisschool denkt dat uw kind in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig heeft, is dat vaak al met u besproken. Als er extra onderzoek nodig is om de ondersteuningsbehoefte (zorg) van uw kind te bepalen, zal de basisschool u hier in het begin van groep 8 toestemming voor vragen. Deze onderzoeken vinden meestal plaats als uw kind nog op de basisschool zit.
 
Er zijn drie soorten extra ondersteuning voor uw kind:
 
1. Uw kind krijgt een basisschooladvies voor Praktijkonderwijs (Pro) of voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
De school voor Pro of voor VSO waar uw kind is aangemeld vraagt voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aan bij Koers VO. Dit is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam. Bij Pro en VSO wordt niet geloot.
 
2. Uw kind krijgt een VMBO-advies en de basisschool denkt dat uw kind daar leerwegondersteuning (LWOO) nodig heeft. LWOO wordt alleen aangeboden op het VMBO. LWOO is geen niveauadvies, maar ondersteunend aan één van de vier leerwegen van het VMBO.
De school voor voortgezet onderwijs waar uw kind is aangemeld vraagt LWOO aan bij Koers VO. In geval van overaanmelding loten deze kinderen gewoon mee.
 
3. Uw kind heeft extra ondersteuning nodig door bijvoorbeeld gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen of hoogbegaafdheid. Dit geldt voor alle onderwijsniveaus (vmbo t/m vwo). De basisschool beschrijft de ondersteuningsbehoefte nauwkeurig op het adviesformulier en in het onderwijskundig rapport. U bent zelf ook verplicht om de school voor voortgezet onderwijs waar u uw kind aanmeldt volledig te informeren over uw kind. In geval van overaanmelding loten deze kinderen gewoon mee.
 
Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning (zorg)? Maak dan een afspraak maken met de school voor voortgezet onderwijs waar uw kind graag heen wil, om na te gaan of de school deze ondersteuning (zorg) kan bieden. Op www.schoolprofielen.nl leest u welke ondersteuning/zorg scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bieden.