Erasmiaans Gymnasium

Gymnasium
Erasmiaans Gymnasium
"Ex pluribus unum (eenheid uit verscheidenheid)"
We zijn een categoriale school: alle leerlingen volgen gymnasiumonderwijs. Klassieke Culturele Vorming is geïntegreerd in de vakken Latijn en Grieks. Zo krijgen leerlingen een goed overzicht van de taal en cultuur van het oude Rome en Griekenland. Ons motto is ‘Ex pluribus unum’. De ongeveer honderd medewerkers en ruim 1100 leerlingen met hun unieke kwaliteiten en ambities, zijn een afspiegeling van de multiculturele samenleving die Rotterdam is. Die verscheidenheid (pluribus) is het kapitaal van de school. We zijn eensgezind (unum) over de belangrijkste dingen in een school: uitstekend onderwijs; onszelf ontwikkelen en verbeteren in een goede, veilige sfeer.
Erasmiaans Gymnasium
Lesprogramma
In de eerste drie leerjaren wordt een stevige theoretische basis gelegd in alle vwo-vakken. De vakken Latijn en Grieks maken vanaf het eerste leerjaar deel uit van het curriculum. Het vakkenpakket in leerjaar 4 is breed. Naast de verplichte examenvakken biedt de school kunst, filosofie, Spaans en Chinees als extra keuzevakken.
Bijzonderheden
  • Onze leerlingen zijn en voelen zich ‘Erasmiaan’. Dat leidt tot een grote verbondenheid.
  • Je mag en kan excelleren; begaafde kinderen worden ondersteund en gestimuleerd.
  • We bieden remedial teaching, faalangstbestrijding en steunuren. De counselor biedt individuele begeleiding. Er is een huiswerkinstituut.
  • Leerjaar 3 gaat op werkweek naar Trier en leerjaar 5 heeft een culturele reis naar Rome.
  • Onze school is vertegenwoordigd bij het Europees Jeugdparlement en andere internationale conferenties.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).