En straks een baan

Het onderwijs legt de basis voor een latere carrière. U zult samen met uw kind een weloverwogen keuze moeten maken voor de juiste schoolsoort, de goede leerweg of het goede profiel.

Uw kind moet vooral gaan doen wat hem of haar het allerbeste past; voldoende worden uitgedaagd, maar niet zo onder druk worden gezet dat de kans op mislukken groot is. U, als ouder, hebt daarin een belangrijke rol. Het is goed om nu al een beetje te kijken naar de beroepen waar uw kind straks op zijn plaats zou kunnen zijn en waar het geïnteresseerd in is. Ook het perspectief op de arbeidsmarkt is iets om rekening mee te houden. In sommige beroepen is nu eenmaal minder werk te vinden. In andere beroepen zijn de tekorten groot en is uw kind – zoals het er nu uitziet - dus van werk verzekerd.