Einstein Lyceum

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
Einstein Lyceum
"Kwalitatief goed onderwijs in een veilige leeromgeving."
Je kunt op het Einstein Lyceum kiezen voor MAVO, HAVO of VWO. Extra bij deze opleidingen kun je kiezen voor de sportklas of World Class. Sport kun je ook kiezen als examenvak.
Einstein Lyceum
Lesprogramma
Het eerste leerjaar bekijken we samen met jou, je ouders, je mentor en docenten hoe wij je kunnen brengen tot maximale prestaties, welke manier van leren (leerstijl) je hebt en hoe je het beste je schoolwerk kunt doen.
Bijzonderheden
  • Een kleinschalige school, waar je naam telt en gezicht wordt gezien
  • Samenwerking met STC, Shell, Erasmus universiteit, TU Delft en William Morris 6th form in Londen.
  • Een jaarlijkse skireis, excursies en werkweken in het buitenland.
  • ouders zijn onze educatieve partners
  • de lat omhoog, op weg naar excellentie
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).