De TooropMavo LMC mavo/(havo) Noord

VMBO-TL / MAVO, HAVO
De TooropMavo LMC mavo/(havo) Noord
"'De TooropMavo een Excellente school !'"
De TooropMavo is het afgelopen jaar wederom beoordeeld als 'excellente school'. Dit uit zich niet alleen in uitstekende resultaten maar ook in het prettige, sociale leerklimaat, de goede begeleiding en de doorlopende leerlijnen op het gebied van 'grafische vormgeving & media design' en theater. Binnen dit onderwijsconcept is er sprake van veel persoonlijke aandacht. Het gehele team voelt zich sterk betrokken bij de leerlingen. De mentor heeft, naast de resultaten van uw kind, ook oog voor de aansluiting bij de groep, absenteïsme, pesten etc. Daarbij is er veelvuldig contact tussen de mentor en de ouder(s).
De TooropMavo LMC mavo/(havo) Noord
Lesprogramma
Kenmerkende elementen uit het lesprogramma zijn: - Een mavo/havo-klas in leerjaar 1 en 2 - Een leerroute fine-Art en media-Design met doorlopende leerlijnen naar het Grafisch Lyceum en het Lyceum voor Beeldende Vorming - Een leerroute voor Theater (verplicht in klas 1 en 2 en daarna te kiezen als examenvak) met doorlopende leerlijnen naar de TheaterHavo of het TheaterMBO. - Plusprogramma's op het gebied van theater, sport, techniek, beeldende vorming en Spaans
Bijzonderheden
  • Een kleinschalige, moderne school met een prettige sfeer, waar goede resultaten behaald worden.
  • De lessen duren 70 minuten; het huiswerk kan zodoende al tijdens de les gemaakt worden.
  • Theater in leerjaar 1 en 2 en Theater als examenvak in 3 en 4
  • Remedial Teaching voor leerlingen met een leerprobleem, zoals dyslexie.
  • Buitenschoolse activiteiten, werkweken en cultuurreizen zijn onderdeel van het lesprogramma.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).