De Regenboog VSO

De Regenboog VSO
"“Doen is leren”. "
De Regenboog VSO is een christelijke school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking (cluster 3). Kernwoorden van de school zijn: structuur, individueel, planmatig en veilig. De Regenboog VSO wil een school zijn waar de leerlingen zich thuis voelen. Een school waar ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. In een plezierig en goed onderwijsklimaat bereiden we de leerlingen hierop voor. Dit doen we niet alleen, maar samen met u, de ouders van onze leerlingen.
De Regenboog VSO
Lesprogramma
Het onderwijsprogramma staat in het teken van voorbereiden op werken, wonen en besteding van de vrije tijd. We leren onze leerlingen daarvoor de specifieke vaardigheden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied naast praktische vaardigheden. De stages die zowel intern als extern zijn georganiseerd, zijn systematisch opgebouwd over de leerjaren. Ze vormen het hart van ons onderwijs en nemen toe gedurende de schoolloopbaan van de leerling.
Bijzonderheden
  • Jij bent welkom!
  • Teamleden met hart en passie voor de leerling.
  • Een sfeervol gebouw....
  • Met alle voorzieningen voor goed onderwijs
  • De school waar je graag bent!
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).