De Passie

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
De Passie
"Jouw bestemming: onze passie"
De Passie Rotterdam is een school voor jongeren die goed onderwijs willen, én die als positieve christenen hun plek in het leven willen innemen.Onze examenresultaten zijn voortreffelijk.Maar het gaat ons niet alleen om cijfers. Met onze drie speerpunten – Passie Prisma, Passie Plus en Passie voor de wereld – zorgen we vooral graag dat jouw talent en passie tot hun recht komen.
De Passie
Lesprogramma
De brugperiode Je wordt geplaatst in een klas voor vmbo-tl, havo, atheneum of gymnasium. Afhankelijk van de aanmeldingen bieden we ook dakpanklassen aan. Na een jaar word je definitief op niveau geplaatst. Er is in de eerste periode aandacht voor de introductie in de school. Voor de herfstvakantie wordt die periode afgesloten met een brugklaskamp. In de vwo-brugklas maak je kennis met het vak Latijn. Wanneer je dat wilt, is er de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding je huiswerk op school te maken onder begeleiding.
Bijzonderheden
  • De Passie heeft ook mogelijkheden voor leerlingen met een Lwoo-indicatie op vmbo-tl.
  • Met de hogere klassen gaan we op excursie naar het buitenland o.a. Engeland en Duitsland. De onderbouw gaat een dag naar Frankrijk en een dag naar Duitsland.
  • Communicatie met ouders vinden we heel belangrijk. We hebben een nieuwsbrief (de i-Passie) en regelmatig zijn er ouderavonden waarbij ook contactmomenten met de mentor een belangrijk onderdeel vormen.
  • De resultaten van de leerlingen kunnen via de website worden gevolgd.
  • Een veilige sfeer waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).