De Hoge Brug VSO-ZML

De Hoge Brug VSO-ZML
"Werken aan werk en Actief in de maatschappij."
Wij zijn een openbare school waarin ruimte is voor leerlingen van verschillende culturen, geaardheid, geloofsovertuigingen met een cluster-3 beschikking. Vanuit een respectvol en maatschappijgericht klimaat streven we op de VSO ernaar dat leerlingen zicht krijgen op: • hun talenten en deze te leren ontwikkelen; • op hun beperkingen en daarmee te leren omgaan; • op hun sociale omgang met anderen; Met als doel een gewaardeerde rol in onze samenleving te bereiken. De mogelijkheden van de leerling bepalen aan welke leerweg hij deelneemt. Sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, werkhouding en motivatie zijn belangrijke succesfactoren. Tussentijdse evaluaties (Individuele Ontwikkel Plan) en het transitieplan geven sturing aan het volgen van de leerweg. Overstappen naar een andere leerweg is dus mogelijk. Wij hebben de volgende uitstroomprofielen binnen onze school: 1. Dagbesteding; 2. Arbeid; Naast aandacht voor de cognitieve vakken besteden wij ook aandacht aan: Vrije tijdsbesteding, Burgerschap, Arbeid / werk en Wonen.
De Hoge Brug VSO-ZML
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).