De Bergse Veldschool

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO, HAVO
De Bergse Veldschool
"Welkom op de Bergse Veldschool VSO locatie Mozartlaan."
De VSO locatie van de Bergse Veldschool is een schakellocatie waar eerstejaarsleerlingen met externaliserende gedragsproblemen onderwijs krijgen aangeboden. De Bergse Veldschool heeft t.a.v. onderwijs en didactisch handelen de visie: ‘Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Er is aandacht voor een passend pedagogisch klimaat. De leerlingen krijgen ondersteuning bij het zich veilig voelen, het vergroten van het vertrouwen in de eigen mogelijkheden om naar eigen kunnen te presteren. De leerlingen stromen uit naar het reguliere onderwijs of naar één van de locaties van het Schreuder College.
De Bergse Veldschool
Lesprogramma
Het onderwijs sluit aan bij de didactische mogelijkheden van de eerstejaarsleerlingen; basisberoeps (VMBO- BB), kaderberoeps (VMBO-KB), theoretische leerweg (VMBO-TL) en HAVO.
Bijzonderheden
  • Kleine locatie met maximaal 50 eerstejaarsleerlingen.
  • Leerlingen hebben een vaste mentor.
  • Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen alleen les van hun mentor. Gedurende het schooljaar vinden leswisselingen plaats en krijgen leerlingen les van verschillende vakdocenten.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).