Bijzondere scholen

Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een bepaalde visie op het onderwijs. Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting.

Bijzondere scholen geven les vanuit een bepaalde richting. Dit kan een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zijn (Algemeen bijzonder, Hindoe, Islamitisch, Protestant-Christelijk, Reformatosrisch, Rooms-Katholiek). Onder het algemeen bijzonder onderwijs vallen scholen die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, maar wel een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag hebben. Deze scholen geven les vanuit hun visie op onderwijs of opvoeding (Dalton, Jenaplan en Montessori).
.