Bijdrage van de gemeente voor vervoerskosten

Heeft uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden via de gemeente een vergoeding krijgen voor de kosten van het vervoer van en naar school.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/loket/leerlingenvervoer/