Betrokken ouders en schoolprestaties van kinderen

Ouders hebben een grote invloed op de schoolprestaties van hun kind.

Ouders die:
  • thuis voorlezen;
  • zorgen dat hun kind uitgeslapen op school komt en goed heeft ontbeten;
  • hun kind stimuleren om te lezen;
  • met hun kind doorpraten over wat het heeft beleefd op school en daarbuiten;
  • met hun kind over maatschappelijke onderwerpen discussiëren;
  • hun kind stimuleren om te leren en om huiswerk te maken;
  • hun kind begeleiden bij het vinden van een goede vervolgopleiding en een goede beroepskeuze;
  • ervoor zorgen dat hun kind niet spijbelt;
  • zorgen dat zij, als ouders, een goede relatie onderhouden met de leerkracht of mentor van hun kind ….
…. die ouders, zij zijn van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van hun kind.

Niet elke ouder kan dat misschien allemaal, maar iedere ouder kan op elk gebied iets belangrijks betekenen voor zijn of haar kind.