Avicenna College

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum
Avicenna College
"Excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs"
Het Avicenna College wil een school zijn, gebaseerd op de Islamitische identiteit, waar leerlingen de kans krijgen en worden uitgedaagd om optimaal bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. De taak van Avicenna College is om haar leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling naar verantwoordelijke burgers te begeleiden. Zodat zij een volwaardige plaats in de maatschappij kunnen innemen.
Avicenna College
Lesprogramma
Het Avicenna College heeft de afdelingen voor VMBO (ook mogelijk met LWOO) HAVO en VWO. Wij werken met gekwalificeerde docenten, zorgteam en mentoren. De mentor staat centraal in het begeleidingsproces. Naast goed onderwijs helpen wij de leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen wij door het aanbod van sport en culturele activiteiten.
Bijzonderheden
  • Vanaf maart 2018 een prachtige nieuwe locatie in Rotterdam
  • Aanbod van brugklassen
  • Veel sportactiviteiten, zwemmen, voetbal, basketbal
  • Kwalitatief goed onderwijs met moderne onderwijsmethoden
  • Project Jong Ondernemen en Academic Skills
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).