Auris College Rotterdam

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO, Praktijkonderwijs
Auris College Rotterdam
Het Auris College Rotterdam is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een communicatieve beperking. Op het college zitten leerlingen met een auditieve beperking (slechthorend of doof), een ernstig spraak- en/of taalprobleem (EMS) mogelijk in combinatie met een autisme spectrum stoornis (ASS).
Lesprogramma
praktijkonderwijs -vmbo BB/KB/TL
Bijzonderheden
  • Voor onze school is een indicatie cluster 2 noodzakelijk
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).