Accent Delfshaven

Praktijkonderwijs
Accent Delfshaven
"Accent, dat is waar je trots op bent!"
Op onze school leren leerlingen (12 – 18 jaar) hoe ze zinvol en kansrijk in de maatschappij kunnen meedraaien. Tevens behalen alle leerlingen een door het bedrijfsleven erkend branche certificaat of een AKA diploma. Onze lesprogramma’s zijn zó opgezet dat we proberen elke leerling met een passende baan van school te laten gaan. Zelfstandig wonen, zelfredzaam zijn en een zinvolle vrije tijdsbesteding zijn belangrijke leerdoelen. Onze docenten en andere deskundige medewerkers zijn bekwaam in het stimuleren van talenten van elke leerling. Voor elke leerling wordt gewerkt met een individueel ontwikkelingsplan.
Accent Delfshaven
Lesprogramma
De nadruk ligt in de beginfase op algemene vorming, o.a. Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie, ontdekken eigen mogelijkheden: zelfvertrouwen vergroten; zelfstandigheid bevorderen; persoonlijkheid ontwikkelen; taalvaardigheid verbeteren; sociale vaardigheid vergroten; werkhouding verbeteren. In het prachtig technisch centrum wordt o.a. metaalbewerken, schilderen, lassen, houtbewerken en installatietechniek gegeven.
Bijzonderheden
  • Diplomering: leerlingen kunnen branchecertificaten en een AKA-diploma behalen. Dit zijn in het bedrijfsleven erkende diploma’s, waardoor ze makkelijker kunnen instappen in specifieke banen.
  • Stages (3e leerjaar): iedereen begint met een 1 dagstage als voorbereiding op de externe stage bij een bedrijf/instelling.
  • Naschoolse begeleiding: ondersteunt de school bij het realiseren van banen voor schoolverlaters. PrO-Plus biedt leerlingen die van school af zijn onderwijs aan in de avonduren.
  • Zorgteams: helpen elke leerling die extra zorg nodig heeft (bij problemen thuis/op school).
  • Entree opeleiding MBO
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).