Accent Centrum

Praktijkonderwijs
Accent Centrum
"Accent, een veilige school met veel persoonlijke aandacht!"
Wij zijn een veilige school in het centrum van Rotterdam. We richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. We leren leerlingen hoe ze zinvol in de maatschappij kunnen meedraaien. Het einddoel is dat leerlingen onze school verlaten met werk. We bieden verschillende leerroutes aan: Horeca, Zorg & Welzijn, Economie en Techniek. In deze routes is het voor leerlingen mogelijk om branchecertificaten te halen. Examens worden afgenomen in samenwerking met de verschillende brancheverenigingen.Voor elke leerling wordt gewerkt met een Ontwikkel Perspectief Plan, het OPP.
Accent Centrum
Lesprogramma
Fase 1: In klassen 1 en 2 volgen de leerlingen een basisprogramma met praktijkvakken (koken, techniek, textiel, bewegingsonderwijs) en ondersteunende theorie (Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels, Cultuur & Maatschappij). Het programma is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Fase 2: In de derde klas komt de nadruk meer op beroepenoriëntatie te liggen. Leerlingen krijgen lessen aangeboden in de volgende profielen. Horeca, Techniek, Detailhandel en Zorg & Welzijn. Ook nu worden er ondersteunende theorielessen gegeven. Eind klas 3 maakt de leerling een keuze voor één van deze profielen. Fase 3: In klassen 4 en 5 volgen de leerlingen praktijk- en theorielessen in het door hen gekozen profiel/ leerroute. In klas 4 en 5 lopen leerlingen stage.
Bijzonderheden
  • Kleinschalige school in de binnenstad van Rotterdam
  • Als veilige school gecertificeerd door de gemeente Rotterdam
  • Aparte locatie voor klassen 1 en 2
  • Goed uitgeruste beroepsgerichte praktijklokalen voor klassen 3,4 en 5
  • Veel aandacht voor vak Nederlands
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).