A.J. Schreuderschool

A.J. Schreuderschool
"Leer er voor en werk er aan! "
De A.J. Schreuderschool is een protestants-christelijke school en heeft een VSO afdeling voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot 20 jaar. Onze waarden zijn gastvrijheid, respect en zorg voor de ander. Orde, structuur en veiligheid vinden wij van groot belang. Iedere leerling heeft competenties, die wij willen ontwikkelen. Wij geven passend onderwijs op basis van een ontwikkelings-perspectief en groepsplannen. De ouders zijn voor ons belangrijke partners om mee samen te werken, zodat we gezamenlijk aan de toekomst van uw kind(-eren) werken. Met behulp van een beroepskeuzetest en een toekomst gesprek bereiden wij onze leerlingen voor op werken, wonen en vrije tijd. Wij begeleiden onze leerlingen naar een passende plek in de maatschappij, die recht doet aan hun kwaliteiten.
A.J. Schreuderschool
Lesprogramma
Op basis van passend onderwijs wordt er in de groepen op max. 3 niveaus les gegeven. De uitstroommogelijkheden zijn groen/ consumptieve technieken, techniek/handel en economie, zorg en welzijn. In de onderbouw worden deze vakken aan alle leerlingen gegeven. In de bovenbouw krijgen de leerlingen de mogelijkheid om uitstroomprofielen te kiezen. Vanaf 15 jaar starten de leerlingen met stages ter voorbereiding op de toeleiding naar arbeid. Samen met de ouders en de leerling wordt gekeken voor welke stageplaats de leerling belangstelling heeft en met welk profiel hij zou willen uitstromen. Het onderwijs is naast de kennis vakken (bv. rekenen en taal) ook gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid Onze missie is:Opleiden voor een zo zelfredzaam en sociaal mogelijke toekomst in de samenleving.
Bijzonderheden
  • Volledig nieuw schoolgebouw aan de Pythagorasweg
  • Groepsstages, leren op locatie en contact met ondernemers.
  • Een school met een gymlokaal, vaklokalen, een schoolwinkel en computerlokaal.
  • Wij stimuleren een positieve houding met respect naar jezelf en de wereld
  • Wij dagen leerlingen uit om zich persoonlijk te ontwikkelen en uitdagingen open aan te gaan
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).